Thiết kế nâng cao với SolidWorks


SOLIDWORS THIẾT KẾ NÂNG CAO  
1-Điều kiện tham gia.
 • Đã học chương trình SolidWorks cơ bản
 • Có kinh nghiệm làm việc với máy tính và thiết kế máy , kỹ thuật là một lợi thế
2-Kiến thức thu được sau khi hoc xong phần này :
 • Biết sử dụng phần mềm Solidworks; thông thạo cách sử dụng lệnh thiết kế nâng cao.
 • Biết được phương pháp thiết kế sản phẩm, cách thức lựa chọn phương pháp thiết kế sản phẩm theo yêu cầu.
 • Tính ứng suất biến dạng, phân tích động học cơ cấu máy.
3-Kỹ năng.
 • Nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm .
 • Vận dụng thành thạo phần mềm Solidworks trong thiết kế nâng cao.
 • Thiết kế nhanh; tính; phân tích ứng suất biến dạng của chi tiết chính xác.
4-Nội dung.
 • Buổi 1 : Giới thiệu các ký thuật thiết kế nâng cao trong SolidWorks
 • Buổi 2 : Multibody Part
 • Buổi 3:  Môi trường thiết kế Sheet-Metal 1
 • Buổi 4:Môi trường thiết kế Sheet-Metal 2
 • Buổi 5:  Các lệnh thiết kế bề mặt & Ứng dụng 1
 • Buổi 6:  Các lệnh thiết kế bề mặt & Ứng dụng 2
 • Buổi 7 : Các lệnh thiết kế bề mặt & Ứng dụng 3
 • Buổi 8 : Các lệnh thiết kế bề mặt & Ứng dụng 3
 • Buổi 9 : Các lệnh công cụ
 • Buổi 10 : SolidWorks -Toolbox
 • Buổi 11 : SolidWorks -Animation
 • Buổi 12:  SolidWorks -Tính toán ứng suất và biến dạng chi tiết máy
 • Buổi 13: SolidWorks –Phân tích động học máy và cơ cấu máy
 • Buổi 14: Thực hành bài tập tổng hợp
 • Buổi 15 : Tổng kết & Thi kết thúc 
 5-Mức phí .
 • Chương trình đao tạo trực tuyến :  950.000/Khóa  , Chi phí này đã bao gồm chi phí tài liệu , chi phí chuyển tài liệu qua bưu điện và các chi phí khác . Cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.
 • Chương trình đao tạo trực tiếp  :  900.000/Khóa .Chi phí này đã bao gồm chi phí tài liệu và các chi phí khác . Cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.
 6-Đăng ký :
Xin vui lòng truy cập vào đây để đăng ký : http://goo.gl/forms/gHQaK5aWKe


Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác