Tài liệu NX 9.0 Miễn phí

Tài liệu NX 9.0 

       Đây là  bộ tài liệu được biên soạn trên phiên bản NX 9.0 của tác giả nước ngoài , vì thế tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , tuy nhiên nó mang lại giá trị tham khảo cho các bạn muốn học NX  , hệ thống các hình ảnh chú thích khá dễ hiểu . Tài liệu định dạng PDF , 240Trang, được chia thành 10 chương như sau.
  • CHAPTER 1 - INTRODUCTION 
  • CHAPTER 2 - GETTING STARTED
  • CHAPTER 3 - FORM FEATURES
  • CHAPTER 4 – FEATURE OPERATIONS 
  • CHAPTER 5 – DRAFTING
  • CHAPTER 6 – SKETCHING
  • CHAPTER 7 – FREEFORM FEATURE
  • CHAPTER 8 – ASSEMBLY MODELING
  • CHAPTER 9- FINITE ELEMENT ANALYSIS .
  • CHAPTER 10- MANUFACTURING

       Sau đây là một số hình ảnh từ tài liệu , bạn đọc có thể lấy tài liệu về bằng cách nhập thông tin thật chính xác vào địa chỉ Email ở phần cuối bài viết này .


Link tải về: Liên hệ trực tiếp

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác