SolidWorks SolidWorks Simulation

      SolidWorks - SolidWorks Simulation  -Bộ tài liệu dành cho những ai muốn nghiên cứu SolidWorks cho lĩnh vực tính toán , kiểm nghiệm . Toàn bộ bao gồm 62 Video rõ nét , video hoàn toàn bằng tiếng anh , thế nên nếu biết tiếng anh lại trở nên lợi thế .
         Có thể nói đây là một lĩnh vực không hề dễ dàng và đây là lý do lý giải vì sao bản thân kỹ sư phần tích có mức lương rất cao hiện nay .


Link tải về : Liên hệ trực tiếp ở hộp chát

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác