Tài liệu CATIAV5-6R2014 - 1192 Trang - Full


Tài liệu CATIAV5-6R2014 - 1192 Trang - Full
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 1192 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , nếu bạn đọc có trình độ ngoại ngữ là một lợi thế lớn . Tài liệu bao gồm tất cả là 17 chương như sau .

Chapter 1: Introduction to CATIAV5-6R2014
Chapter 2: Drawing Sketches in the Sketcher Workbench-I
Chapter 3: Drawing Sketches in the Sketcher Workbench-II
Chapter 4: Constraining Sketches and Creating Base Features
Chapter 5: Reference Elements and Sketch-Based Features
Chapter 6: Creating Dress-Up and Hole Features
Chapter 7: Editing Features


Chapter 8: Transformation Features and Advanced Modeling Tools-I
Chapter 9: Advanced Modeling A Td o vo anlc se- dII M
Chapter 10: Working with the Wireframe and Surface Design Workbench
Chapter 12: Assembly Modeling
Chapter 13: Working with the Drafting Workbench-I
Chapter 14: Working with the Drafting Workbench-II
Chapter 15: Working with Sheet Metal Components
Chapter 16: DMU Kinematics
Chapter 17: Working with the FreeStyle Workbench

Link tải về : Vui lòng liên hệ trực tiếp 

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác