Cam Design Handbook

Cam Design Handbook
Tài liệu định dạng PDF- 619 Trang - Thông qua tài liệu này bạn đọc sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết nhất về thiết kế Cam . Là một tài liệu rất đáng để tham khảo dành cho những ai làm thiết kế máy . Nội dung tài liệu được xây dựng tất cả bao gồm 16 chương như dưới đây.
 1. Introduction
 2. Basic Curves
 3. Modified Cam Curves
 4. Polynomial and Fourier Series Cam Curves
 5. Cam Motion Synthesis Using Spline Functions
 6. Elements of Cam Profile Geometry
 7. Geometry of Planer Cam Profiles
 8. Cam Mechanism Forces
 9. Cam Materials and Lubrication
 10. Cam Manufacturing
 11. Cam System Modeling
 12. Cam System Dynamics—Analysis
 13. Cam System Dynamics—Response
 14. Special Cam Mechanisms
 15. Cams in Microelectromechanical Systems
 16. Automotive Camshaft Dynamics
Link tải về : Liên hệ trực tiếp

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác