Fluid Mechanics for Engineers

Fluid Mechanics for Engineers

Tài liệu định dạng PDF , 517 Trang , hoàn toàn bằng tiếng anh , tài liệu sẽ giải quyết các vấn đề về cơ học lưu chất ứng dụng trong kỹ thuật , tài liệu sẽ rất đáng giá với các bạn có xu hướng thiết kế, tính toán các vấn đề liên quan đến cơ học chất lỏng .

Nội dung bao gồm các phần sau

 1. Introduction 
 2. Vector and Tensor Analysis, Applications to Fluid Mechanics
 3. Kinematics of  Fluid Motion
 4. Differential Balances in Fluid Mechanics
 5. Integral Balances in Fluid Mechanics
 6. Inviscid Flows
 7. Viscous Laminar Flow
 8. Laminar-Turbulent Transition
 9. Turbulent Flow, Modeling
 10. Free Turbulent Flow
 11. Boundary Layer Theory
 12. Compressible Flow
 13. Tensor Operations in Orthogonal Curvilinear Coordinate Systems
 14. Physical Properties of Dry Air
Link tải về : Liên hệ ở hộp chát

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác