DẠY CHO CTY - DẠY THEO LỚP DẠY KÈM - DẠY ONLINE

Nhận Tài liệu qua Link hoặc Gửi Đĩa nhận & thanh toán tại nhà

Học Catia 1.2 triệu | Học Solidworks 1.2 triệu | Học NX 1.2 triệu

Học Mastercam 1.2 triệu | Creo 1.2 triệu | Điêu khắc gỗ 3 triệu

Vận hành lập trình CNC 3 Triệu | Hoc thiết kế khuôn 1.2 triệu

Học Autocad 1 triệu . Liên hệ tư vấn : 0971.064.139

NX 10 Tutorial - 232 Trang


NX 10 Tutorial - 232 Trang

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 232 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc tiếp cận với phần mềm NX 10.0 từ những bước ban đầu . Nội dung bao gồm 11 chương có nội dung như sau.

Chapter 1: Getting Started
Chapter 2: Modeling Basics
Chapter 3: Constructing Assembly
Chapter 4: Generating Drawings
Chapter 5: Sketching
Chapter 6: Additional Modeling Tools
Chapter 7: Expressions
Chapter 8: Sheet Metal Modeling
Chapter 9: Top-Down Assembly
Chapter 10: Dimensions and Annotations
Chapter 11: Simulation Hands on TutorialLink tải về : Liên hệ trực tiếp 

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác