NX 10 Tutorial - 232 Trang


NX 10 Tutorial - 232 Trang

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 232 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc tiếp cận với phần mềm NX 10.0 từ những bước ban đầu . Nội dung bao gồm 11 chương có nội dung như sau.

Chapter 1: Getting Started
Chapter 2: Modeling Basics
Chapter 3: Constructing Assembly
Chapter 4: Generating Drawings
Chapter 5: Sketching
Chapter 6: Additional Modeling Tools
Chapter 7: Expressions
Chapter 8: Sheet Metal Modeling
Chapter 9: Top-Down Assembly
Chapter 10: Dimensions and Annotations
Chapter 11: Simulation Hands on TutorialLink tải về : Liên hệ trực tiếp 

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác