NX 9 cho người mới bắt đầu ( 90 Trang) - Phần 6/6 -Thiết kế theo bề mặt


NX 9 cho người mới bắt đầu ( 90 Trang) - Phần 6/6 
Tài liệu định dạng PDF - 90 Trang , hoàn toàn bằng tiếng anh , thông qua phần này bạn đọc sẽ hướng dẫn đến các kỹ thuật xây dựng vật thể bằng nhóm lệnh xây dựng bề mặt .

This chapter covers how to create complex shapes using surface design commands.

* Extruded Surface 
* Revolved Surface 
* Swept 
* Ruled 
* Through Curves 
* Through Curve Mesh 
* Studio 
* Bounded Plane 
* Four Point Surface 
* Swoop 
* Transition 
* Bridge Surface 
* Face Blend 
* Law Extension 
* Offset Surface 
* Variable Offset 
* Offset Face 
* Extract Geometry 
* Trimmed Sheet 
* Trim and Extend 
* Extension Surface 
* Untrim 
* Delete Edge 
* Patch Openings 
* Sewing Surfaces 
* Thicken 
* Trim Body 
* X-Form


Link tải về :  Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác