PTC Creo Expert Moldbase Extension 9.0PTC Creo Expert Moldbase Extension 9.0 PTC Creo Expert Moldbase Extension 9.0 (EMX 9.0 ) mà Modul chuyên dụng dành cho thiết kế khuôn mẫu , người dùng làm chủ được Modul này sẽ sỡ hữu một tốc độ thiết kế cực kỳ nhanh chóng .  

  

Hiện nay phiên bản mới nhất là 9.0 hỡ trợ từ ProEV5.0 đến Creo 3.0  Một số hình ảnh thiết kế khuôn với PTC Creo Expert Moldbase Extension .


Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác