Máy và lập trình CNC - Sách tiếng việt


       Tài liệu định dạng PDF , dạng sách , tài liệu bao gồm 4 chương , tài liệu sẽ bàn kỹ đến nguyên lý hoạt động, cấu tạo , viết chương trình và vận hành máy phay , máy tiện , máy cắt dây , bạn đọc có thể tải về ở link miễn phí bên dưới .  • Chương 1 : Giới thiệu chung 
  • Chương 2 : Máy trung tâm gia công
  • Chương 3 : Máy tiện
  • Chương 4 : Mắt cắt dây

Link download : Tại đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác