DẠY CHO CTY - DẠY THEO LỚP DẠY KÈM - DẠY ONLINE

Nhận Tài liệu qua Link hoặc Gửi Đĩa nhận & thanh toán tại nhà

Học Catia 1.2 triệu | Học Solidworks 1.2 triệu | Học NX 1.2 triệu

Học Mastercam 1.2 triệu | Creo 1.2 triệu | Điêu khắc gỗ 3 triệu

Vận hành lập trình CNC 3 Triệu | Hoc thiết kế khuôn 1.2 triệu

Học Autocad 1 triệu . Liên hệ tư vấn : 0971.064.139

Solidworks 2016 Full | Bộ cài Solidworks 2017 | Bộ cài Solidworks 2018 | Bộ cài Solidworks 2019

Như vậy là phiên bản Solidowrks 2016 chính thức sắp ra đời , phiên bản lần này sẽ có những cải tiếng đáng kể về các vấn đề chính như sau.
 1. Reversing Sketch Offsets
 2. Expandable PropertyManager Input Boxes
 3. Purge Unused Features…
 4. Choosing a Configuration While Adding a Component
 5. Virtual Subassemblies
 6. Toggling the Visibility of Bodies or Components
 7. Converting Entities with Internal Loops
 8. Automatic Border
 9. DimXpert for Assemblies
 10. Redesigned Triad Controls
 11. Reusing Absorbed Reference Curves

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác