Thiết kế khuôn nhựa, khuôn dập trên Solidworks với 3DQuickMold


Phần mềm thiết kế khuôn nhựa tích hợp vào Solidworks với những tính năng cơ bản như sau :
  • Bố trí sản phẩm trong khuôn
  • Tách khuôn
  • Thiết kế moldbase : hệ thống cấp nhựa, hệ thống đẩy, hệ thống đường nước giải nhiệt
  • Thư viện chi tiết tiêu chuẩn
Theo những thông tin từ 3DQuicktools – nhà phát triển phần mềm, 3DQuickMold cho phép người dùng thiết kế khuôn theo hai cách : Top down và bottom up
  • Top down : người dùng sẽ bố trí sản phẩm và lựa chọn kết cấu,  kích thước moldbase trước khi tách khuôn. Điều này giúp cho việc lập bảng kê vật liệu (BOM), lên kế hoạch mua và gia công linh kiện khuôn được diễn ra song song với quá trình thiết kế từ đó rút ngắn thời gian hoàn thành khuôn
  • Bottom up : việc tách khuôn sẽ được thực hiện trước khi bố trí sản phẩm và lựa chọn kết cấu và kích thước moldbase. Cách làm này được áp dụng với những sản phẩm phức tạp.
  • Link tải về tài liệu : Tại đây 

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác