Những Điểm Mới trêm Mastercam X9 1. Cải tiến về hệ thống :

a)Cải tiến về việc quản lý các mặt phẳng :

        Với Mastecam X9, khi mở hộp thoại Plane Manager bây giờ khi bạn chọn lên mặt nào thì mặt đó sẽ hiển thị gốc tọa độ và tên của gốc tọa độ trực quan trên màn hình. Ngoài ra khi mở hộp thoại này bạn có thể thực hiện thao tác xoay, di chuyển màn hình để quan sát các đối tượng dễ dàng mà không cần tắt hộp thoại này. Hoặc di chuyển hộp thoại này sang một màn hình khác nếu như bạn đang làm việc ở chế độ nhiều màn hình kết hợp. Ở các phiên bản trước thao tác này còn hạn chế và bất tiện cho người dùng.

b) Những cải tiến về Viewsheet 

       Viewsheet là những khung nhìn khác nhau được lưu tạm thời bởi người dùng, sử dụng viewsheet để tạo các khung nhìn chi tiết khác nhau hoặc các mặt phẳng khác nhau và được lưu trên mỗi trang riêng. Với Viewsheet bạn có thể :
  • Định nghĩa một khung nhìn xác định hoặc hướng nhìn và phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng.
  • Phục hồi các thiết lập theo Level đã chỉnh sửa
  • Sử dụng Bookmark để phục hồi trạng thái của khung nhìn.
     Ở các phiên bản trước đó nếu muốn sử dụng thì phải kích hoạt chức năng này. Tuy nhiên đến phiên bản X9 viewsheet đã được mặc định sử dụng lúc khởi động và bạn muốn thao tác gì thêm với chức năng này có thể chọn lệnh ở menu View.
Bạn có thể lưu lại đánh dấu khung nhìn và phục hồi lại khi cần.


Ở phiên bản này bạn có thể xóa, đặt tên lại một Bookmark từ Viewsheet bằng cách click phải chuột.

Xem đầy đủ bài viết  : Tại đây 


Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác