3D Quick Mold For Solidworks

3D Quick Mold For Solidworks 
        3DQuickMold là một trong những Add-in của hãng 3DQuickTool phát triễn dành riêng cho solidworks.3DQuickMold là một trong những giải pháp về khuôn nhựa. Nhằm giup giảm thời gian thiết kế khuôn và nâng cao chất lượng sản phẩm.
       Giới thiệu với bạn đọc bộ cài của Add-in này , với dung lượng 480M , tích hợp cho phiên bản từ Solidwork 2011  đến Solidwork 2015 , đã bao gồm thuôc thang đầy đủ.

      Link tải về : Xin liên hệ trực tiếp

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác