Các lệnh vẽ mặt trong Pro/E

Với các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng đa phần dùng các lệnh vẽ mặt để xây  dựng nên chúng . Cũng giống như trong phần thiết kế Solid , nó bao gồm nhóm lệnh xây dựng mặt và nhóm lệnh chỉnh sữa mặt . Dưới đây là một số lệnh , nguyên lý lệnh và các thao tác được tác giả ghi lại . Bạn đọc hãy tham khảo và chuẩn bị cho các lệnh thiết kế nâng cao .

Trên đây là toàn bộ các lệnh được ghi lại và bạn hãy chú ý quan sát . Bạn hãy truy cập thư mục Phuluc 2 ở DVD để tham khảo các lệnh này .Trong thư mục này còn có bài hướng dẫn (File PDF )vẽ chai tương bằng lệnh BUONDARY BLEND thông qua các đường skecth . Và bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn này để thực hành.
( Trích sách : Thiết kế với phần mềm Pro/E )


Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác