DẠY CHO CTY - DẠY THEO LỚP DẠY KÈM - DẠY ONLINE

Nhận Tài liệu qua Link hoặc Gửi Đĩa nhận & thanh toán tại nhà

Học Catia 1.2 triệu | Học Solidworks 1.2 triệu | Học NX 1.2 triệu

Học Mastercam 1.2 triệu | Creo 1.2 triệu | Điêu khắc gỗ 3 triệu

Vận hành lập trình CNC 3 Triệu | Hoc thiết kế khuôn 1.2 triệu

Học Autocad 1 triệu . Liên hệ tư vấn : 0971.064.139

Machine Shop Tools & Operations

Machine Shop Tools & Operations - pdf -239 Trang


Nội dung bao gồm các phần sau :

 • Power Hacksaws, Power Band Saws, and Circular Saws 
 • Basic Machine Tool Operations 
 • Drilling Machines
 • Drilling Machine Operations
 • Vertical Boring Mills and Horizontal Boring Machines 
 • Lathes 
 • Lathe Operations 
 • Cutting Screw Threads on the Lathe 
 • Lathe Attachments 
 • Turret Lathes 
 • Milling Machines
 • Milling Machine Operations
 • Milling Machine Dividing HeadsIndexing Operation 
 • Shapers 
 • Planers
 • Slotters
 • Abrasive Metal Finishing Machines 
 • Electroforming
 • Ultrasonics in Metalworking 
 • Machine Shop Robotics and Electronics


Link tải về :Liên hệ trực tiếp ở hộp chát

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác