DẠY CHO CTY - DẠY THEO LỚP DẠY KÈM - DẠY ONLINE

Nhận Tài liệu qua Link hoặc Gửi Đĩa nhận & thanh toán tại nhà

Học Catia 1.2 triệu | Học Solidworks 1.2 triệu | Học NX 1.2 triệu

Học Mastercam 1.2 triệu | Creo 1.2 triệu | Điêu khắc gỗ 3 triệu

Vận hành lập trình CNC 3 Triệu | Hoc thiết kế khuôn 1.2 triệu

Học Autocad 1 triệu . Liên hệ tư vấn : 0971.064.139

Engineering Analysis with ANSYS Software


Engineering Analysis with ANSYS Software
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , định dạng PDF , 473 trang A4 , tài liệu bao gồm 7 chương với nội dung như dưới đây .
  1. Basics of finite-element method
  2. Overview of ANSYS structure and visual capabilities
  3. Application of ANSYS to stress analysis
  4. Mode analysis
  5. Analysis for fluid dynamics
  6. Application of ANSYS to thermo mechanics
  7. Application of ANSYS to contact between machine elements

Link tải về : Liên hệ trực tiếp hộp chát

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác