Plastic Part Design for Injection Molding 2E - An Introduction

Plastic Part Design for Injection Molding 2E - An Introduction
Tài liệu định dạng PDF - 554 Trang , 425 hình ảnh , tài liệu  hoàn toàn bằng tiếng anh , thông qua tài liệu bạn đọc sẽ được giới thiệu đến bạn đọc những hiểu biết chuẩn mực để thiết kế nên các sảm phẩm nhựa .
Đây thực sự là một tài liệu tham khảo bổ ích cho những ai đang nghiên cứu mảng khuôn mẫu nhựa và thiết kế sản phẩm . Dưới đây là các hình ảnh  liên quan .


Link tải : Liên hệ hộp chát

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác