1800 Mecahnical Movements - Full books - Free1800 Mecahnical Movements
Tài liệu định dạng PDF - 416 Trang -Hoàn toàn bằng tiếng anh 

Thông qua tài liệu này bạn đọc sẽ được giới thiệu đến 1800 cơ cấu cơ khí , mặc dù tài liệu bằng tiếng anh nhưng sự giải thích các cơ cấu khá súc tích và dễ hiểu , đặc biệt là dành cho những ai làm công tác thiết kế cơ cấu máy .

Tài liệu được sưu tầm và chia sẽ hoàn toàn miễn phí cho mọi người . Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến tài liệu .

Link tải về :  Tại đây ,  Pass giải nén nếu có là me-cad.com .

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác