Tài liệu trình bày bản vẽ trên Creo


    Trình bày bản vẽ 2D là khâu cuối cùng để ra được một bản vẽ với đầy đủ kích thước và các yêu cầu lỹ thuật . Rất nhiều người học, đặc biệt là người tự học chưa chú trọng đến phần này dẫn đến gặp khó khăn trong lúc làm việc hoặc lúc đi phỏng vấn .Tài liệu sau đây hoàn toàn bằng tiếng việt , bạn đọc có thể tải về miễn phí theo đường link ở cuối bài viết .
Link tải về miễn phí : Tại Đây 

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác