PLC -Điều Khiển Logic Lập Trình | Sách hay miễn phí

    Tiến bộ công nghệ trong những năm gần đây đã dẫn đến sự phát triển thiết bị điều khiển logic lập trình (PLC), và tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật điều khiển.
Trong xu thế đó, cuốn " PLC -ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH" được biên dịch nhằm giới thiệu PLC và hỗ trợ các kỹ sư lần đầu tiên tiếp xúc với PLC, sinh viên, Kỹ thuật viên và các nhà quản lý cung cấp giáo trình cơ bản về PLC.


   
      Sách trình bày cấu tạo PLC, thiết bị nhập xuất, các mạng, ngôn ngữ lập trình với các hệ thống có bộ vi xử lý, và các tiêu chuẩn kỹ thuật mới áp dụng cho PLC từ năm 2000. Nội dung sách được trình bày một cách dễ hiểu, hạn chế thuật toán tới mức tối thiểu, tránh các lệnh chương trình chi tiết và sắp xếp chủ đề theo cách phổ quát. Sách còn giới thiệu cách ghi địa chỉ vấn đề theo danh pháp của nhà sản xuất PLC, và các dạng chương trình dưới hình thức mô tả và giải thích nguyên lý bằng các ví dụ của từng nhà sản xuất PLC.Qua đó người học có thể
  • Xác định và giải thích các đặc điểm thiết kế chính và cấu tạo của PLC
  • Mô tả và xác định đặc điểm của các thiết bị nhập/xuất của PLC.
  • Trình bày liên kết truyền thông liên quan đến các hệ thống điều khiển.
  • Triển khai chương trình thang đối với các hàm logic ADN, OR, NOR, NAND, NOT và XOR
  • Triển khai chương trình với rơ le nội, đồng hồ định giờ, bộ điểm, thanh ghi dịch chuyển, bộ lập chuỗi, và xử lý dữ liệu.
  • Xác định phương pháp thử nghiệm và gỡ rối.
    Ngoài ra sách còn có các bài tập, các câu hỏi trắc nghiệm và các bài toán để người học phát triển kỹ năng cần thiết trong việc lập trình PLC
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .


Link tải về tài liệu: Tại Đây 

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác