Robot Hàn Công Nghiệp | Sách Hay Miễn phí


         Mục tiêu ứng dụng kỹ thuật Robot trong công nghiệp nhằm nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng và khản năng cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời cải thiện điều kiện lao động. Sự cạnh tranh hàng hóa đặt ra một vấn đề thời sự là làm sao để hệ thống tự động hóa sản xuất phải có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng với sự biến động thường xuyên của kỹ thuật hàng hóa cạnh tranh. Robot công nghiệp là bộ phận cấu thành không thể thiếu trong việc tạo ra những hệ thống tự dộng sản xuất linh hoạt đó.

        Gần nữa thế kỷ có mặt trong sản xuất, Robot công nghiệp đã có một lịch sử phát triển hấp dẫn. Ngày nay robot công nghiệp được dùng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Điều đó xuất phát từ những ưu điểm cơ bản của các loại robot đã được chọn lựa và đúc kết lại qua bao nhiêu năm ứng dụng ở nhiều nước.


        Ở nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy nghề kỹ thuật cao đã giảng dạy về robot công nghiệp nhiêu nơi đã mở ngành đào tạo về "cơ-tin-điện tử" và " Robot công nghiệp" có hầu hết các vấn đề của " Cơ-tin-điện tử" và đồng thời phát triển của "Cơ-tin-điện tử" cũng đều phản ánh trong kỹ thuật robot.
       Cuốn sách này là giáo trình giảng dạy về robot công nghiệp. Trong đó sẽ cung cấp tương đối toàn diện các kiến thức cơ sở và nâng cao về robot công nghiệp.  Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy học tập cho giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề kỹ thuật cao. Đồng thời cũng là tài liệu nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực này và các cán bộ điều hành sản xuất ở nhiều ngành công nghiệp khách nhau


Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết

Link tải về tài liệuTại Đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác