GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY


        Giáo trình "GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY" được biên soạn theo chương trình khung trung học chuyên ngành " Sữa chữa và khai thác thiết bị cơ khí". chuyên ngành cắt gon kim loại; đã được Bộ Giáo dục & đào tạo thẩm định và nghiệm thu.
       Các tác giả biên soạn đã cố gắng cập nhật kiến thức mới, các số liệu, các thông số theo đúng tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất, các công ty hiện có sản phẩm trên thị trường Việt Nam và khu vực, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

     
       Nội dung giáo trình được biên soạn cố gắng phù hợp bới bậc trung học chuyên nghiệp, không đi sâu vào nguồn gốc, nguyên nhân và chứng minh các công thức. Chú trọng phần thực hành tính toán, lựa chọn vật liệu, kết cấu và các giải pháp công nghệ.
      Giáo trình được biên soạn đã bán sát mục tiêu đào tạo chương trình khung, nhằm có được một tài liệu giảng dạy và học tập thống nhất cho bậc trung học chuyên nghiệp, đồng thời có thể làm sách tham khảo cho các ngành cơ khí khác và tài liệu hữu ích cho các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm việc trong các ngành có cơ khí.

     Giáo trình gồm có 4 chương:
Chương 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
Chương 2: CÁC CHI TIẾT MÁY GHÉP
Chương 3:TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ
Chương 4: LIÊN KẾT TRONG MÁY
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .Link tải về tài liệu: Tại Đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác