GIÁO TRÌNH DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG


        Giáo Trình DUNG SAI LẮP GHÉP & KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG được biên soạn đề cương do vụ THCN - DN, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ.
Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm:

- Phần thứ nhất: DUNG SAI LẮP GHÉP
  • Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
  • Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
  • Chương 3: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
  • Chương 4: Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng
  • Chương 5 Chuỗi kích thước

- Phần thứ 2: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
  • Chương 6: các khái niệm cơ bản trong đo lường
  • Chương 7: Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí
  • Chương 8: Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .
Link tải về tài liệu: Tại Đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác