THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY


         Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: Ôtô, Động cơ đốt trong, Máy chính xác, Cơ tin kỹ thuật... Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy hướng dẫn sinh viên giải quyết một số vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy sau khi nghiên cứu các giáo trình cơ bản của ngành chế tạo máy.        Khi thiết kế đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khản năng kết hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất.
        Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên phải phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải quyết một số vấn đề công nghệ cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, sinh viên phải nghiên cứu những giáo trình như Công Nghệ Chế Tạo Máy, Máy cắt, Nguyên lý cắt kim loại, Đồ gá và các giáo trình có liên quan của chuyên ngành chế tạo máy.


       Tài liệu không chỉ được dùng để thiết kế đồ án môn học mà còn làm tài liệu tham khảo khi thết kế đồ án tốt nghiệp.
Tài liệu này đã kết hợp những kinh nghiệm hướng dẫn đồ án công nghệ của Bộ Môn trongg nhiều năm qua với những tài liệu của nước ngoài ( Nga, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc và Mỹ ) được xuất bản gần đây có chú ý đến tính đặc thỳ của ngành cơ khí Việt Nam.

Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết

Link tải về tài liệuTại Đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác